Aisladores Cónicos

Modelo: AC 30
Altura: 30 mm
W:1/4

Modelo: AC 60
Altura: 60 mm
W: 1/2

Modelo: AC 100
Altura: 100 mm
W: 1/2

Modelo: AC 40
Altura: 40 mm
W: 3/8

Modelo: AC 70
Altura: 70 mm
W: 3/8

Modelo: AC 130
Altura: 130 mm
W: 1/2

Modelo: AC 50
Altura: 50 mm
W: 3/8

Modelo: AC 80
Altura: 80 mm
W: 1/2

Modelo: AC 165
Altura: 165 mm
W: 1/2

AISLADORES CONICOS
MODELO ALTURA DIAMETRO SUPERIOR DIAMETRO BASE ROSCA MATERIAL INSERTO TENSION MAXIMA DE SERVICIO (Kv) TENSION DE PRUEBA 11,50 HZ (Kv) TENSION DE CHOQUE 1/50 (Kv) CARGA FLEXION NOMINAL (Kg) CARGA TRACCION NOMINAL (Kg)
AC30 30 mm 30 mm 35 mm W 1/4 ARALDIT B ACERO 0,5 3 8 300 500
AC40 40 mm 35 mm 40 mm W 3/8 ARALDIT B ACERO 0,5 3 8 350 500
AC50 50 mm 40 mm 45 mm W 3/8 ARALDIT B ACERO 1 4 10 750 2000
AC60 60 mm 55 mm 63 mm W 1/2 ARALDIT B ACERO 4 14 30 750 2000
AC70 70 mm 53 mm 58 mm W 3/8 ARALDIT B ACERO 7 23 50 750 2000
AC80 80 mm 50 mm 60 mm W 1/2 ARALDIT B ACERO 9  25  55  600  1200
AC100 100 mm 50 mm 60 mm W 1/2 ARALDIT B ACERO 10  35  70  500  1200
AC130 130 mm  50 mm 70 mm W 1/2 ARALDIT B ACERO  13  40  90  450  1200
AC165 165 mm 50 mm 58 mm W 1/2 ARALDIT B ACERO  15 50  100  300  1200